• فروشگاه هدایتی
  • فروشگاه هدایتی
  • فروشگاه هدایتی


تماس با ما
Contact Us

دفتر مركزی

نشانی : ایران - تهران - خیابان سعدی جنوبی - کوچه احمد ترابی گودرزی - پلاک 16 - واحد همکف کد پستی 1144944377

تلفن:

33901800

(21)

+98

33902651

(21)

+98

2987808

(912)

+98

فکس:

33921939

(21)

+98

سایت:

www.hedamotor.com

الکتروموتور.net

پست الكترونيك:

info@hedamotor.com

hedayati.sh@gmail.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

فروشگاه هدایتی